Visjoner

Vi skal befeste vår posisjon som landsdelens fremste leverandør av asfalt.

BildeNye krav til sikkerhet, miljø og komfort gjør at dagens asfalt vanskelig kan sammenlignes med den fra få år tilbake. For oss som arbeider med fremstilling, er det hele tiden nødvendig å forbedre vårt produkt for å tilfredsstille stadig flere krav og behov.

Nordasfalt skal gjennom kontinuerlig utvikling av virksomheten, befeste sin posisjon som en av landsdelens fremste leverandører innen sitt felt. Vi skal forbli synlig i markedet ved hele tiden å styrke vår kompetanse, samtidig som vi hever kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Gjennom kompetanse, kvalitet og service, ønsker vi å fremstå som en seriøs samarbeidspartner blant våre leverndører, kunder og oppdragsgivere. Dyktige medarbeidere og fokus på HMS i alle ledd, skal bidra til en omfattende kvalitetssikring av vår virksomhet.