Produksjon

Fremstilling av asfalt er kjernen i vår virksomhet

Illustrasjonsfoto som viser Asfaltfabrikk VikanFra våre asfaltfabrikker i Bodø (Vikan) og Narvik (Ballangen) utfører vi selve kjernen i vår virksomhet - produksjon av asfalt. Her fremstilles store mengder ferdig asfalt, som deretter transporteres frem til destinasjonen for utlegging. 


Illustrasjonsfoto som viser Asfaltfabrikk BallangenAsfalt blir fremstilt enten "varmt" eller "kaldt". Under varmproduksjon gjøres bindemiddelet flytende ved å varme opp bitumen og stein 140 - 180 gr.C. Den ferdige asfaltmassen kan lagres en viss periode i isolerte siloer uten betydelig temperaturfall.

Vi har også mulighet å produsere asfalt med lavere temperatur, såkalt LTA, på begge våre fabrikker

Ved kaldproduksjon benyttes bitumenemulsjon eller skumbitumen.

Begge våre fabrikker har sentral godkjenning/sertifikat.

 

 

Naboinformasjon fabrikker

Se informasjon om sikkerhet og beredskap ved våre fabrikker:

Naboinformasjon Fornes

Naboinformasjon Vikan