Rehabilitering

Vi tar på oss oppdrag med bruvedlikehold, fuktisolering, betongrehabilitering osv.

Vår avd. rehab driver innenfor:

Illustrasjonsfoto som viser et kjøretøy med utstyr for rehabilitering av asfalt

  • Fuktisolering (Topeka 4s), på dekker av betong, stål og tre
  • Kombinert fuktisolering og slitelag (STA11)
  • Betongrehabilitering
  • Betongarbeid
  •  Montering av rekkverk og autovern
  • Overflatebehandling av betong og stål
  • Rehabilitering/utskifting av kulverter og stikkrenner

Vi har sentral godkjenning

Logo: Godkjent for ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet

Kontaktpersoner i avd rehab: