Godkjenninger

Vi har følgende godkjenninger:

Sentral godkjenning

Image
 

Sertifikat Produksjonskontrollsystem
 

Vikan nr. 1111 - CPR - 0348 for byggevarene:

 • Asfaltbetong: NS-EN 13108 - 1 : 2006 +NA:2007
 • Mykasfalt: NS-EN 13108 - 3 : 2006 + NA:2008
 • Skjelettasfalt: NS-EN 13108 - 5 : 2006 + NA:2008
 • Støpeasfalt NS-EN 13108 - 6 : 2006 + NA:2008
 • Drensasfalt: NS-EN 13108 - 7 : 2006 + NA:2008

Vikan nr. 1111 - CPR - 0599 for byggevarene:

 • Polymermodifiserte bitumen: NS-EN 14023:2010 + NA:2011

Vikan nr. 1111 - CPR - 0568 for byggevarene:

 • Bitumen og bituminøse bindemidler: NS-EN 12591:2009

Vikan nr. 1111 - CPR - 0569 for byggevarene:

 • Kationiske bituminøse emulsjoner: NS-EN 13808:2005 + NA:2011

Ballangen nr. 1111 - CPR - 0347 for byggevarene:

 • Asfaltbetong: NS-EN 13108 - 1 : 2006
 • Mykasfalt: NS-EN 13108 - 3 : 2006
 • Skjelettasfalt: NS-EN 13108 - 5 : 2006
 • Drensasfalt: NS-EN 13108 - 7 : 2006

Last ned: Sertifikat Vikan asfaltfabrikk.PDF

Last ned: Sertifikat PMB-fabrikk.PDF

Last ned: Sertifkat tankanlegg bitumen.PDF

Last ned: Sertifikat emulsjonsfabrikk.PDF

Last ned: Sertifikat Ballangen asfaltfabrikk.PDF