Resirkulering

Naturprodukt perfekt til gjenbruk

Foto som illustrerer at asfalten er et naturprodukt perfekt til gjenbruk. Bildet viser grønn natur i kombinasjon med asfaltKontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA) er en frivillig bransjeordning som skal holde et årlig nasjonalt miljøregnskap med hvor stor del av returasfalt (oppgravd, oppfrest asfalt og vrakmasser) som genereres og gjenbrukes, samt fremme mest mulig gjenbruk av asfalt.

Nordasfalt disponerer mellomlager og mobile knuse- og blandeverk for mottak og gjenvinning av returasfalt. Her kvernes den brukte asfalten - både til ubunden bruk og som materiale i produksjonen av ny asfalt.

Gjenvinning av asfalt er både miljøvennlig og ressursbesparende. Samtidig er resirkulert asfalt av meget høy kvalitet, og kan benyttes i komplette veikonstruksjoner - fra forsterkningslag til slitelag.