Fresing

Fresing gi en stabil og jevn overflate før reasfaltering

Illustrasjonsfoto som viser fresing av asfaltVed planfresing for å fjerne spor og ujevnheter, kan den ferdige overflaten enten påføres nytt slitelag eller trafikkeres omgående uten reasfaltering. Gjennom fresing gjenbruker man også eksisterende masser. Dette kan gjøre produktet både billigere og mer ressursvennlig.

Fresing av skjøter og kanter gir et estetisk bedre sluttresultat, samtidig som overgangen mellom ny og gammel asfalt blir jevnere og sterkere.

Vi har flere større freser med fresbredde 2,0 m, flere med fresbredde 35 cm og en fres med fresbredde 50 cm. Sistnevnte kan, med påmontert ekstrautstyr, benyttes til sinusfresing (romlefelt). I tillegg har vi egen kumfres.