Forarbeid

Nøyaktige forberedelser gir godt sluttresultat.

Illustrasjonsfoto som viser hjullaster som utfører grunnarbeideTilretteleggelse for asfaltering er meget viktig fagarbeid som krever stor nøyaktighet. Godt forarbeid er helt nødvendig for å sikre et positivt sluttresultat.

Etter at anleggsentreprenøren har utført grunnarbeidet, er vårt ansvar å preparere grunnen. Veiprofilen opparbeides og jevnes ut med tilpasset steinmateriale - enten som permanent grusdekke eller underlag for asfaltdekke.

Forarbeidet omfatter samtidig legging av kantstein og brostein, der dette er en del av det asfalterte arealet. Vi er også ansvarlig for oppføring av tilhørende mur og trapper.