Entrepriser

Vi asfalterer 2 millioner kvm for private og offentlige oppdragsgivere hvert år.

Illustrasjonsfoto som viser asfalteringsarbeide på veiNordasfalt produserer og leverer nærmere 200.000 tonn årlig, noe som tilsvarer et samlet areal på nærmere 2 millioner kvm.

Utlegging av asfalt utføres som entrepriser for kunder innen offentlig sektor, næringsliv, industri og privatmarked. Dette har resultert i gode referanser fra eksempelvis Statens vegvesen, Avinor, Forsvarsbygg, kommuner, entreprenører og ulike private kunder.

Ferdig asfalt transporteres med lastebiler fra våre fabrikker frem til destinasjonen. Her fordeles asfaltmassen med asfaltutleggere og komprimeres med valser. Alternativt kan prosessen utføres som overflatebehandling. Dette gjøres ved å sprøyte bindemiddel på overflaten, for deretter å strø på stein som valses ned i den flytende bitumen. Nordasfalt disponerer alt innen moderne utstyr for å sikre høy kvalitet på små og store entrepriser.