Importanlegg Bodø

Illustrasjonsfoto som viser importanlegg i Vikan utenfor BodøImportanlegg

På vårt importanlegg i Vikan utenfor Bodø tar vi inn bitumen fra leverandører i Europa. Anlegget er utstyrt med egen kai, hvor større tankbåter legger til ved levering.

Bitumen

Bitumen benyttes til egen asfaltproduksjon, samt til salg til andre produsenter.

Emulsjon

Vi produserer også emulsjon og PmB-modifisert bitumen/emulsjon.