Laboratorium

Kvalitetskontroll av råvarer og ferdig produkt

Illustrasjonsfoto som viser en person som utfører laboratorieundersøkelserLaboratorieundersøkelser er en viktig del av vår virksomhet. Gjennom kontroll av råvarer og ferdig produkt, danner vi grunnlaget for en omfattende kvalitetssikring av produksjonsprosessen. Selv om dette arbeidet er lite synlig for brukeren, har det likevel stor betydning for sluttresultatet.

Vi foretar analyser av stein, bitumen og ferdig asfaltmasse for å kartlegge hensiktsmessige måleverdier, konsistens og komprimeringsgrad. Deretter testes asfalten i forhold til stabilitet og hulrom.