Nordasfalt
Tips en venn Skriv ut

Fresing

Stabil og jevn overflate før reasfaltering

 

Ved planfresing for å fjerne spor og ujevnheter, kan den ferdige overflaten enten påføres nytt slitelag eller trafikkeres omgående uten reasfaltering.

Gjennom fresing gjenbruker man også eksisterende masser. Dette kan gjøre produktet både billigere og mer ressursvennlig.

 

 

 

 

Fresing av skjøter og kanter gir et estetisk bedre sluttresultat, samtidig som overgangen mellom ny og gammel asfalt blir jevnere og sterkere.

 

For å forsterke et bærelag i veg, er dypstabilisering et godt alternativ. Underlaget tørrfreses ned til 25 cm, og tilføres nytt bindemiddel.

«Tilbake